Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskin visar felkod E40

Problem
  • Tvättmaskinen visar felkod E40
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  • Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Om ja, kontakta ett auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?