Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod E20

Problem
  • Felkod E20
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  1. Någonting har fastnat i silen/filtret. Skruva ut silen, rengör den och kika även bakom silen så att ingenting har fastnat där
  2. Kontrollera så att det inte är stopp i avloppet
  3. Kontrollera så att tömningsslangen inte sitter för djupt ner i avloppet. Slangen får sitta max 10 cm ner i avloppet och slangens utlopp måste sitta minst 30 cm och max 80 cm över golv
  • Was this article helpful?