Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen låter mycket och skakar

Problem
 • Tvättmaskinen låter mycket vid centrifugering
 • Tvättmaskinen skakar
 • Tvättmaskinen hoppar runt
 • Glömde ta bort transportbultar
Avser
 • Tvättmaskin
 • Transportbultar
 • Transportsäkringar
Lösning
 1. Se installationsmanualen
 2. Ta bort transportbultar
 3. Se till att tvättmaskinen står i våg på en plan yta
Orsak
 • När en ny tvättmaskin installeras så är det viktigt att ta bort transportbultarna. Görs inte detta så kommer tvättmaskinen att skaka kraftigt och låta högt
   
 • Was this article helpful?