Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskin visar felkod EF0

Problem
 • Tvättmaskinen visar felkod EF0
 • Felkod EFO
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 • Beroende på när i programmet felkoden visas, finns det olika lösningar:
  • Början av program:
   1. Rensa inloppsslang och filter
   2. Rensa sil i inloppsventilen
   3. Fungerar inte ovanstående kan översvämningsskyddet vara påverkat, kontakta auktoriserat servicecenter
  • Mitten av program:
   1. Skumbildning pga. överdosering. Prova att dosera mindre tvättmedel
  • Slutet av program:
   1. Obalans, omfördela godset i trumman så det inte klumpar ihop sig och starta programmet igen
 • Was this article helpful?