Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskin visar felkod E50 eller avger 9 blinkningar

Problem
  • Felkod E50
  • 9 blinkningar
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  1. Låt maskinen stå och svalna i ca 30 minuter. Försök sedan igen
  2. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Överbelastad motor. Kan orsakas av att maskinen använts flera gånger i tät följd
  • Was this article helpful?