Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskin värmer inte vatten ingen felkod

Problem
 • Tvätten känns kall
 • Tvättmaskinen värmer inte vattnet utan att visa felkod
Avser
 • Tvättmaskin
Lösning
 1. Se till att det inte är för mycket tvätt i trumman
 2. Kontrollera att valt program värmer upp vattnet
 3. Kontrollera att tömningsfiltret är rent och inte igensatt
 4. Vid hårt vatten kan det krävas vattenavkalkningsmedel
 5. Kör en servicetvätt utan kläder, inställd på högsta temperatur
 6. Prova att köra ursprungsprogrammet med kläder och tvättmedel igen.
 7. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Moderna maskiner tvättar vid lägre temperaturer, och om maskinen har ersatt en äldre modell kanske den inte värms upp till så höga temperaturer som den tidigare.