Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen

Problem/tillstånd
  • Det går inte att öppna luckan på tvättmaskinen
Gäller för
  • Frontmatad tvättmaskin (inbyggd och fristående)
Åtgärd

1. För kort tid sedan programmet avslutades.

Luckan kan öppnas efter 5 minuter efter tvättprogrammets slut (efter att bimetallen i luckan har svalnat). Det är helt normalt.

2. Kontrollera om det står vatten i maskinen.
Om det står vatten i maskinen kan luckan inte öppnas. Om du vill öppna luckan kan du göra det efter att vattnet har pumpats ut eller, om nödvändigt, genom att genomföra nödtömning av maskinen. Följ anvisningarna nedan:

  • Öppna luddfiltret och låt vattnet tömmas ut från hålet på framsidan i ett tråg eller ner i golvbrunnen. (På vissa maskiner kan du göra detta genom att öppna en pip på luddfiltret och försiktigt lossa filtret. På maskiner utan luddfilter kan du lossa tömningsslangen på baksidan av maskinen och sedan lägga den på golvet så att vattnet töms ut med hjälp av tömningsslangen.) Kontrollera att utloppen är rengjorda.
  • Rengör luddfiltret.
  • Kör en tvätt igen för att kontrollera om detta har åtgärdat problemet.
  • För vidare information, se bruksanvisningen som medföljer maskinen. 

3. Utför nödöppning av luckan.

På vissa maskiner (t.ex. AEG) kan luckan öppnas i nödsituationer genom att man drar ner ett stag med hjälp av en skruvmejsel eller liknande föremål. Om maskinen har en nödspärr sitter den bredvid luddfiltret. Se bruksanvisningen för en fullständig beskrivning. 

emergency_door_opening.PNG

OBS! Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Utför en nödtömning vid behov.    

Varning! Risk för brännskador. Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om nödvändigt, vänta tills de svalnat.

Varning! Risk för personskador. Kontrollera att trumman inte roterar. Vänta tills trumman slutat rotera om nödvändigt.

4. Återställ maskinen.

Stäng av strömmen till maskinen och slå på den igen efter ca 20–30 sekunder. Testa därefter om maskinen fungerar normalt.

5. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om det inte går att öppna luckan utan att det står vatten i maskinen och ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?