Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det hörs ett brummande pumpljud från tvättmaskinen

Det är helt normalt. Tvättmaskinen börjar med att pumpa ut vatten. När den är klar med detta fortsätter valt program.