Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Sköljmedlet löses inte upp

Sköljmedel säljs ofta i koncentrat och måste först späs ut. Se sköljmedelsförpackningen.

Andra möjliga orsaker till problemet kan vara att tvättmedelsfacket är smutsigt eller att vattenpåfyllningen är otillräcklig. Se bruksanvisningen.