Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinens säkringar går/utlöser jordfelsbrytaren

  • Tvättmaskinen och torktumlaren får inte anslutas till samma säkringskrets. Den effekt som krävs för de två maskinerna tillsammans skulle överstiga 13 ampere.
  • Om jordfelsbrytaren utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av apparaten, orsakas det vanligen av läckage till jord eller kortslutning.
  • Problemet kan orsakas av att maskinen har anslutits på fel sätt. Anslut maskinen i ett annat uttag.
  • Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut.
  • Använd aldrig en förlängningskabel för att ansluta maskinerna eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.
  • Om ovanstående förslag inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.