Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod C9 eller F9

Problem
 • Felkod C9
 • Felkod F9
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 1. Stäng luckan och ställ in programväljaren på noll
 2. Tryck och håll in två översta knapparna (blötläggning och förtvätt)
 3. Vid samtidigt på programväljaren moturs till centrifugeringsprogrammet för fintvätt. Släpp sedan de två knapparna och fortsätt vrida väljare moturs hela vägen till "off"
 4. Försök sedan att tvätta normalt
 5. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 1. Obalans under centrifugering
 2. Trasigt trumlager