Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Trasig lucka

Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få luckan reparerad eller utbytt.

Använd inte produkten förrän problemet är löst.