Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Avlägsna kalkavlagringar

Anledningar till att avkalka:

Insidan av maskinens trumma kan vara snygg och blank, men den kan ofta vara full av kalkavlagringar på baksidan som inte syns. Om maskinens värmeelement är täckt med kalkavlagringar kan detta påverka maskinen på flera sätt:

  • Det tar längre tid för vattnet att värmas upp.
  • Mer energi förbrukas.

Värmeelementets livslängd minskas betydligt.

  • Värmeelementet kan förstöras.
  • Maskinens huvudlager kan skadas.


Kalkavlagringar orsakas av vattnets "hårdhet". Ju hårdare vattnet är, desto större sannolikhet är det att kalkavlagringar bildas i maskinen.

  • Vattenhårdhet kan variera mellan områden. Detta beror på varifrån vattnet tas, från vilken källa. Kontakta din vattenleverantör eller kommunens tekniska avdelning för hjälp.
  • Som en försiktighetsåtgärd, avkalka maskinen enligt tabellen nedan, beroende på vattnets relativa hårdhet (dH-värde) i din region.
Hur ofta man ska avkalka:

För att uppnå bättre prestanda och skydda tvättmaskinen rekommenderar vi att kalkavlagringarna avlägsnas regelbundet med hjälp av en avkalkningsprodukt från Electrolux. Hur ofta maskinen måste avkalkas bestäms av vattnets hårdhet och med antalet tvättcykler som maskinen utför dagligen. Se tabellen nedan för mer information:

Avkalkningsfrekvens

Hårdhet i F

Hårdhet i e, Clark

Hårdhet i dH

Specifikationer för vattenhårdhet

< 2 tvättcykler/dag

2-4 tvättcykler/dag

> 4 tvättcykler/dag

0-7

0-5

0-4

Extremt mjukt

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Mjuk

-

-

En gång om året.

14-21

10-15

8-12

Medelhårt

Var 6:e månad

Var 6:e månad

Var 6:e månad

21-32

15-22

12-18

Ganska hårt

Var 6:e månad

 

Var 3:e månad

Var 3:e månad

> 32

> 22

> 18

Hård

Var 3:e månad

Varannan månad

Varje månad

 

Avlägsna kalkavlagringar:
  • Vi rekommenderar ett avkalkningsmedel från Electrolux Detaljerade instruktioner finns i manualen som medföljer avkalkningsprodukterna.
  • Was this article helpful?