Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod E90, E91, E92, E93 eller E94

Problem
 • Felkod E90
 • Felkod E91
 • Felkod E92
 • Felkod E93
 • Felkod E94
Avser
 • Tvättmaskin
 • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
 1. Låt maskinen stå och svalna i ca 30 minuter. Försök sedan igen
 2. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Överbelastad motor. Kan orsakas av att maskinen använts flera gånger i tät följd
 • Konfigurations- och/eller kommunikationsproblem med de elektroniska delarna