Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Gummitätningen på tvättmaskinsluckan är lös, skadad eller deformerad

  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att lösa problemet.
  • Använd inte maskinen förrän problemet är löst.