Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Klockan på ugnen går inte att ställa in

Problem
  • Ugnsklockan går inte att ställa in
Avser
  • Inbyggnadsugn
  • Fristående ugn
Lösning
  1. Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller stäng av strömkällan
  2. När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka. Ställ in tiden med knapparna + / -
  3. Läs i bruksanvisningen om du vill ha mer hjälp. Digitala klockor är korrekta sånär som på 2 minuter per månad
  4. Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter