Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Ugnsfläkten är på hela tiden

En möjlig orsak kan vara en felaktig temperatursensor. För att stoppa fläkten, koppla ur apparaten från strömkällan.

Kontakta auktoriserat servicecenter för att åtgärda problemet.