Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mikrovågsugnen visar felmeddelande SAFE eller LOC

Problem
  • Felmeddelande SAFE
  • Felmeddelande LOC
Avser
  • Mikrovågsugnar
Lösning
  1. Avaktivera barnlåset. Se manualen för instruktioner
  2. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i minst 30 minuter 
  3. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Barnlåset är aktiverat
  • Was this article helpful?