Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mikrovågsugnen visar felkod Err0, Err1 eller Err2

Problem
  • Felkod Err0
  • Felkod Err1
  • Felkod Err2
Avser
  • Mikrovågsugnar
Lösning
  1. Byta temperatursensor
  2. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i minst 30 minuter 
  3. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Temperatursensorn är defekt och behöver bytas
  • Was this article helpful?