Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mikrovågsugnen visar felkod E20 eller E2020

Problem
  • Felkod E20
  • Felkod E2020
Avser
  • Mikrovågsugnar
Lösning
  1. Lampan i mikrovågsugnen behöver bytas
  2. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i minst 30 minuter 
  3. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Halogenlampan defekt
  • Was this article helpful?