Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mikrovågsugnen visar felkod E14

Problem
  • Felkod E14
Avser
  • Mikrovågsugnar
Lösning
  1. Testa att bryta strömmen via stickkontakten eller säkringen till ugnen i minst 30 minuter 
  2. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Problem med luftventil
  • Motorproblem
  • Omkopplare defekt
  • Was this article helpful?