Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mikrovågsfunktion i kompaktugn fungerar inte

Problem
  • Värmer inte
  • Startar ej
Avser
  • Mikrovågsugn
  • Kompaktugn
  • Inbyggnadsugn 
  • Inbyggnadsmikro 
Lösning
  1. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd
  2. Återställ ugnen genom att stänga av strömkällan och vänta i 30 sekunder och sätt på den igen
  3. Om det inte löser problemet, kontakta service
  • Was this article helpful?