Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Fläkt ger ifrån sig ett rasslande ljud

Problem
 • Fläkt låter som att något sitter löst
 • Oljud vid användning köksfläkt
 • Det hörs ett rasslande ljud från fläkten
Avser
 • Alla köksfläktar
Lösning
 1. Kontrollera installationen
 2. Kontakta installatören (om nyinstallation)
 3. Ta Kontakt med Service
Orsak
 • Ökat baktryck i sugsystemet
 • Sugröret är för långt eller dess diameter är för liten
 • Veck på anslutningsslangen
 • Något som sitter löst inne i fläkten
 • Was this article helpful?