Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Meddelande 8.8 visas på displayen

Displayen visar 8.8 i digitalformat. Det är helt normalt.

Om maskinen inte fungerar/svarar, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?