Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felmeddelande H visas på spis

Problem
  • Felkod H visas på display
Avser
  • Spis
  • Inbyggnadshäll
Lösning
  1. ''H'' visas när zonen är varm
  2. Om zonen inte är varm men ''H'' visas i displayen, kontakta auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?