Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felkod E9 visas på spishäll

Problem
  • Felmeddelande E9 på displayen
  • E9 blinkar på hällen
Avser
  • Induktionshäll
  • Highlight
Lösning
  1. Stäng av hällen och sätt sedan igång den igen
  2. Visas E igen, dra ur elkontakten
  3. Sätt tillbaka elkontakten efter minst 30 sekunder
  4. Kvarstår problemet, vänligen kontakta auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?