Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felkod E8 visas på spishäll

Problem
  • Felmeddelande E8 på hällen
Avser
  • Induktionshäll
  • Glaskeramikhäll
Lösning
  1. Är det en nyinstallation är det mest troligt ett installationsfel. Kontakta installationsfirman
  2. Har spisen fungerat tidigare, prova att bryta strömmen och sätt tillbaka igen
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?