Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felkod E6 visas på spishäll

Problem
  • Felkod E6 visas på displayen
  • Felmeddelande E6
Avser
  • Induktionshäll
  • Highlight
  • Spis
Lösning
  1. Gör hällen strömlös och avvakta 30 minuter
  2. Återanslut strömsladden och prova att använda hällen igen
  3. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Felkod E6 orsakas av ett kommunikationsfel mellan filter och effektdel
  • Was this article helpful?