Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Fel vid installation av elhällar

Problem/tillstånd
  • Produkten kan inte sättas på eller fungerar inte.
  • Endast två kokzoner tänds.
  • Felkod E6 eller E641 visas på effektinställningsdisplayen.
  • Kokzonerna till vänster tänds snabbare och starkare än de till höger.
  • Hällens säkring går/löser ut
Gäller för
  • Inbyggd elektrisk häll
  • Fristående spis med elektrisk häll
Åtgärd

Vid en ny installation indikerar ovannämnda problem vanligtvis att maskinen har installerats fel.

OBS! En ny installation innebär något av följande:

Att en helt ny maskin ansluts till vägguttaget (elnätet) för första gången.
Att maskinen ansluts till ett annat vägguttag.
1. Kontrollera att vägguttaget matar ström.

Kontrollera om vägguttaget matar ström genom att ansluta en annan apparat för att kontrollera om den fungerar som den ska. Anlita en behörig elektriker om vägguttaget inte fungerar för att få det reparerat.

2. Kontrollera om säkringen har gått eller är defekt.

Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Anlita en behörig elektriker om säkringen går hela tiden för att felet åtgärdat.

3. Kontakta den behörige elektriker som installerade maskinen.

4. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.
 

 

  • Was this article helpful?