Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felmeddelande U visas på spis

Problem 
  • Felkod U visas på hällen
Avser
  • Spis
  • Häll
  • Inbyggnadshäll
Lösning
  1. För att avaktivera funktionen: tryck på "STOP+GO" och föregående  värmeläge aktiveras
Orsak
  • Meddelandet U tyder på att varmhållningsfunktionen är påslagen
  • STOP+GO är aktiverad
  • Was this article helpful?