Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Programlampa blinkar på diskmaskin

Problem
  • Programlampan blinkar
  • Program startar inte
Avser
  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Lösning
  1. Detta indikerar att ett program fortfarande pågår
  2. Avbryt föregående program, se i bruksanvisningen hur du gör
  3. Välj nytt program och starta maskinen