Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Inställningarna inaktiveras på diskmaskinen

Problem
  • Inställningarna försvinner vid start av diskmaskinen
  • Tillvalsfunktionerna avaktiveras vid start av diskmaskin
Avser
  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin 
Lösning
  1. För att undvika detta är det möjligt att välja ett tvättprogram och ytterligare inställningar när luckan är öppen - programmet startar inte förrän luckan är stängd
  2. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter