Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Den invändiga lampan i diskmaskinen fungerar inte

Problem/tillstånd
  • Den invändiga lampan i diskmaskinen fungerar inte
Gäller för
  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Åtgärd

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Du bör boka in ett besök av en servicetekniker för byte av lampa.

Varning! Vid byte av den invändiga lampan finns det risk för läckage i maskinen om arbetet inte utförs ordentligt.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?