Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen

Problem/tillstånd
  • Så här inaktiverar du AirDry på diskmaskinen
Gäller för
  • Diskmaskiner med AirDry-funktion
Åtgärd

För att inaktivera AirDry-funktionen, se förslagen nedan för stegvisa anvisningar:

OBS! Tillämplig metoden varierar beroende på typen av kontrollpanel på diskmaskinen. Om kontrollpanelen ser annorlunda ut jämfört med figuren nedan, se bruksanvisningen som medföljer maskinen.

1. För att AirDry-funktionen ska kunna inaktiveras måste maskinen vara i programvalsläge.

  • OBS! Produkten är i programvalsläge när programlampan lyser och displayen visar programmets längd.
  • Kontrollera att produkten är i programvalsläge när du slår på produkten.
  • Om detta inte händer kan du ställa in programvalsläget på följande sätt: Håll in K1 och K2 samtidigt tills maskinen går över i programvalsläge.

2. Du öpppnar användarläget genom att hålla ner K3 och K4 samtidigt tills indikatorerna L1, L2 och L3 börjar blinka och displayen är tom.

3. Tryck på K3.

  • Indikatorerna L1 och L2 släcks.
  • Indikator L3 fortsätter att blinka.
  • På displayen visas den aktuella inställningen: Io = AirDry aktiverad.

4. Tryck på K3 för att ändra inställning: Oo = AirDry inaktiverad.

5. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.

airdry.png

 

  • Was this article helpful?