Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Displayen på diskmaskinen är skadad

Problem/tillstånd
  • Displayen på diskmaskinen är skadad
Gäller för
  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Åtgärd

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter

För att byta ut den skadade delen bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?