Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinen visar "Blo" på displayen

Problem
  • Diskmaskinen visar "Blo" på displayen
Avser
  • Fristående diskmaskin
  • Integrerad diskmaskin
Lösning
  1. "Blo"-meddelandet (Blockering) indikerar att barnlåset är på
  2. För att stänga av det, tryck samtidigt på Short och Prewash

  3. Se bruksanvisningen för mer information om funktionen

  4. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter

     

  • Was this article helpful?