Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskin visar felkod i5E

Problem
  • Felkod i5E
Avser
  • Integrerad diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
  • Bänkdiskmaskin
Lösning
  1. Gör maskinen strömlös i 1 minut och återanslut sedan strömmen igen
  2. Om du behövde flytta på maskinen, kontrollera att slangen inte är böjd eller intryckt och att kranen är helt öppen
  3. Sätt igång maskinen, välj program och starta programmet
  4. Uppstår en ny felkod, se bruksanvisningen om den nya koden
  5. Kvarstår problemet med samma felkod, kontakta ett auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?