Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskin visar felkod i20

Problem
 • Felkod i20 visas på displayen
 • Maskin tömmer inte vatten
 • Felkod 20
 • Felkod ,20
 • Diskmaskin piper två gånger med intervall
 • End-lampan blinkar två gånger i intervall
Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt
 2. Kontrollera att filtret i utloppslangen inte är igensatt
 3. Kontrollera att filtret i botten av maskin inte är igensatt
 4. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd
 5. Försök starta programmet igen, eventuellt kan ni behöva avbryta programmet. Hur det görs står i manualen
 6. Kvarstår problem, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Något har fastnat i filtret
 • Stopp i utloppslangen
 • Was this article helpful?