Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskin värmer inte upp vattnet

Problem
 • Disken blir inte varm
 • Disken torkar inte
 • Disken är blöt efter avslutat program
 • Diskmedlet har inte löst upp sig
Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Inbyggd diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Dra ut stickkontakten och vänta en minut eller bryt säkringen
 2. Sätt tillbaka stickkontakten
 3. Sätt igång valfritt program
 4. Om problemet svarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter