Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinen visar felkod i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Problem/tillstånd
  • Diskmaskinen visar någon av följande felkoder: i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F
Gäller för
  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Åtgärd

1. Återställ maskinen:

  • Dra ut kontakten till diskmaskinen, vänta i 1 minut och anslut den sedan på nytt.
  • Maskinen kan också stängas av med säkringarna på panelen/strömbrytaren.
  • Om du behövde flytta på maskinen och har skjutit den på plats igen, är det viktigt att slangen inte är veckad eller fastklämd och att kranen är helt öppen.
  • Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.

2. Kontrollera om maskinen visar samma felkod på nytt eller om den har ändrats.

Om maskinen visar en annan felkod, kontrollera koden i bruksanvisningen för anvisningar om hur du felsöker problemet. (Du kan ladda ner bruksanvisningen här.)

3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.