Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinen visar felmeddelande i30 och tömmer ut vatten hela tiden

Problem/tillstånd
  • Diskmaskinen visar felmeddelande i30
  • Diskmaskinen tömmer ut vatten hela tiden
Gäller för
  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Åtgärd

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Felkod i30 indikerar ett läckage och/eller att vatten samlas i botten på maskinen. Vi rekommenderar att du bokar in ett besök av en servicetekniker.

Varning! Stäng av diskmaskinens vattentillförsel för att undvika översvämning.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.