Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Disksmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger

Problem/tillstånd
  • Disksmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger
Gäller för
  • Inbyggd diskmaskin
  • Fristående diskmaskin
Åtgärd

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om diskmaskinen piper 3 gånger eller LED-lampan blinkar 3 gånger indikerar detta en läcka och vatten samlas i botten av maskinen.

För att få problemet åtgärdat, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Varning! Stäng av diskmaskinens vattentillförsel för att undvika översvämning.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.