Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det finns rester kvar av diskmaskintabletterna

 

Problem
 • Diskmaskinen tar inte diskmaskinstabletten
 • Det finns rester kvar från diskmaskinstabletten i maskinen

 

Avser
 • Fristående diskmaskin
 • Integrerad diskmaskin 
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Om du har köpt tabletter som inte löses effektivt eller som sitter kvar i diskmedelsfacket kan du lägga en tablett i botten på diskmaskinen och sedan starta programmet
 2. Om diskmedelsfacket är fuktigt kan tabletter eller pulver fastna
 3. Se till att diskmedelsfacket är torrt innan du lägger i diskmedlet/tabletten
 4. Om problemet kvarstår, lägg en tablett i botten på maskinen
 5. Diskmaskinstabletter rekommenderas för längre program för att undvika att rester av diskmedel lämnas på disken
 6. Se till att inget blockerar locket eller öppningen till diskmedelsfacket, som t.ex. höga tallrikar
 7. Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Diskmaskinstabletter löses inte helt under kortare program
 • Vissa märken löses inte heller helt och hållet, därför rekommenderar vi att man testar sig fram eller använder pulverdiskmedel
 • Det kan också bero på att diskmaskinstabletten inte åker ut ur diskmedelsfacket ordentligt eller vid rätt tidpunkt
 • Om vatten från spolarmen på korgen bredvid diskmedelsfacket inte kan sprida sig över diskmedlet obehindrat, finns det en risk att diskmedelet inte löser sig ordentligt