Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Luckan öppnar sig när maskinen är på

Om maskinen nyligen installerats kan dörrpanelen/luckan vara för tung eller så kanske den inte har installerats korrekt (det är viktigt att maskinen står jämnt och säkert).

  • I så fall ska en installatör kontaktas.

Om maskinen har installerats korrekt kan problemet vara blockerade eller tilltäppta spolarmar.

  • Kontrollera och, vid behov, rengör spolarmarna och filtren längst ner på maskinen enligt bruksanvisningen innan du använder maskinen igen.
  • Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.