Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Använda multitabletter

Vid användning av multitabletter behöver man inte fylla på saltbehållaren och facket för ytaktivt ämne, beroende på vattenhårdheten. I områden med hårt vatten rekommenderas fortfarande salt och ytaktivt medel för bästa diskresultat.

  • Justera vattenhårdheten elektroniskt till nivå 1. På denna nivå lyser indikatorn (tillsätt salt) inte på kontrollpanelen.
  • Aktivera multitablettfunktionen genom att trycka på relevant knapp.
  • Se bruksanvisningen för mer detaljerad information.

Multitablett-funktionen måste sättas på efter att du har valt ett program och kommer inte att sparas i minnet.

  • Sätt på multitablett-funktionen före varje program.
  • Om torkprogrammet ger dåliga resultat fyller du på spolglansdispensern och ställer in vattenhårdhetsnivån till 1 eller 2.