Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Inställningarna inaktiveras

Eftersom programvalssekvensen innebär att du väljer program och sedan inställningar, varefter apparaten startar så kanske inte inställningarna har aktiverats i tid.

För att undvika detta är det möjligt att välja ett tvättprogram och ytterligare inställningar med luckan öppen - programmet startar inte förrän luckan är stängd.