Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Inställningar återställs efter varje program

Detta är normalt då EU-lagstiftningen från och med tredje kvartalet 2012 har krävt att programmet ska ställas in på ett "ECO" tvättprogram när du slår på produkten. Alla tidigare inställningar kommer därför att gå förlorade i slutet av varje tvättprogram, inklusive MULTITABS/3IEN.