Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felmeddelandena C3 och AL4 visas på displayen

Felkoderna C3 och AL4 indikerar ett läckage och/eller en vattenansamling i botten på maskinen.

  • Stäng av vattentillförseln för att förhindra översvämning.
  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?