Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod EHO, EH0

Om maskinen visar felkoden EHO / EH0 är det ett problem med strömförsörjningen.

  • Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag och se om den fungerar. Om den andra produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel. Kontakta din elektriker.

Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara.

Om strömförsörjningen till produkten är OK, försök att återställa produkten.

  • Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan in den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program.
  • Om ett felmeddelande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.