Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod E50

Felkod E50 indikerar att det är fel på motorn eller programvaran.

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen när ett program körs, kontakta ett auktoriserat servicecenter.